Att anlitas för budservice är att få ett stort förtroende. Oavsett om vi transporterar värdehandlingar eller andra saker, måste våra uppdragsgivare veta att budet tryggt kommer fram och i rätt tid. Pålitlighet och engagemang är vår paroll och därför anlitar våra kunder oss även för budtransporter. SAS har det förtroendet för oss när det gäller utkörning av förkommet gods. Det får inte komma bort igen!

Vi har två typer av tjänster när det gäller bud. Det första alternativet är expressbud, när det är riktigt bråttom. Med expressbud hämtar vi uppdraget och kör direkt till mottagaren. Det andra alternativet är budslingan, när det räcker att det är framme samma dag. Vi hämtar upp och levererar någon gång under dagen till mottagaren. På budslingan kan vi hålla ett lägre pris beroende på att vi samkör flera uppdrag. Oavsett vilket alternativ du väljer har vi fasta priser till de vanligaste destinationerna.
Hantverksgatan 30, 434 42 Kungsbacka.
Telefon 0300-566 197. Fax 0300-566 191.
info@taxiservice.se